Samo umno biće ima sposobnost da djeluje prema predodžbi zakona tj. prema načelima ili volji.

O autoru

Ime i prezime: Immanuel Kant
Nacionalnost: Njemačka
Profesija: Filozofija, Geografija
Datum rođenja: 1724
Datum smrti: 1804

Kategorije