Prijatelja možeš da izgubiš na dva načina: da mu pozajmiš novac ili da praviš njegov portret.

O autoru

Ime i prezime: Arthur Buchwald
Nacionalnost: USA
Profesija: pisac
Datum rođenja: 20.10.1925
Datum smrti: 17.2.2007