Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja.

O autoru

Ime i prezime: Sokrat
Nacionalnost: Grčka
Profesija: filozof, učitelj
Datum rođenja: 469 p.n.e.
Datum smrti: 399 p.n.e.