Dozvoljavam da kleveću žene samo oni koji priznaju da su zaboravili kako su imali majku.

O autoru

Ime i prezime: Bertrand Russell
Nacionalnost: Velika Britanija
Profesija: Filozof, matematičar, društveni reformat
Datum rođenja: 1872
Datum smrti: 1970