Čista matematika je, na svoj način, poezija ideja logike.

O autoru

Ime i prezime: Albert Einstein
Nacionalnost: Njemačka
Profesija: Fizičar
Datum rođenja: 1879
Datum smrti: 1955