Kakve sve putove nalazi srce i kakve razloge daje sebi da bi postiglo ono što želi.

Kakve sve putove nalazi srce i kakve razloge daje sebi da bi postiglo ono što želi.

O autoru

Ime i prezime: Alexandre Dumas
Nacionalnost: Francuska
Profesija: pisac
Datum rođenja: 27.7.1824
Datum smrti: 27.11.1895.

Kategorije