Život bez ijedne gozbe dug je put na kome nema krčme.

O autoru

Ime i prezime: Demokrit
Nacionalnost: Grčka
Profesija: Filozofija
Datum rođenja: 460 p. K.
Datum smrti: 370 p. K.