U nekim svjetovima nema sunca i mjeseca, u nekim su veći nego u našem svijetu, a u drugim ih ima više. U nekim dijelovima ima više svjetova, a u nekim manje (...); u nekim se rađaju, u drugim umiru. Neki svjetovi su lišeni živih bića ili bilo kakvih mirisa.

O autoru

Ime i prezime: Demokrit
Nacionalnost: Grčka
Profesija: Filozofija
Datum rođenja: 460 p. K.
Datum smrti: 370 p. K.