Država je nastala radi čovjeka, a ne čovjek radi države... To znači da država treba biti naš sluga, a ne mi njezini robovi.

O autoru

Ime i prezime: Albert Einstein
Nacionalnost: Njemačka
Profesija: Fizičar
Datum rođenja: 1879
Datum smrti: 1955

Kategorije

Država, Rad, Zakon


Predlažemo Vam i citate u nastavku


Citata
Autora
Kategorija