Kako malo mašte imamo za bol koju nanosimo drugima.

O autoru

Ime i prezime: Friedrich Nietzsche
Nacionalnost: Njemačka
Profesija: Filozofija, Pjesništvo
Datum rođenja: 1844
Datum smrti: 1900