Ima mnogo puteva da se čovjek obogati, i većinom su ružni.

O autoru

Ime i prezime: Francis Bacon
Nacionalnost: Francuska
Profesija: Filozofija
Datum rođenja: 1561
Datum smrti: 1626