Čudna je to želja; tražiti vlast i izgubiti slobodu; ili: tražiti vlast nad drugima a izgubiti je nad samim sobom.

O autoru

Ime i prezime: Francis Bacon
Nacionalnost: Francuska
Profesija: Filozofija
Datum rođenja: 1561
Datum smrti: 1626